Để trẻ mau lớn cần những yếu tố gì?

growth

Các nhà khoa học nói gì về quá trình tăng trưởng của trẻ Tăng trưởng là 1 quá trình phức tạp của cơ thể đòi hỏi sự kết hợp của nhiều hóc-môn để kích thích rất nhiều hoạt động trong cơ thể như hoạt động của hệ tuần hoàn, của các tuyến, cơ quan, cơ và xương. Có 1 loại hóc-môn quan trọng nhất, hóc môn tăng trưởng đóng vai … Read More →

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 đến 8 tuổi

Boy growing tall and measuring himself on the wall

Rất nhiều bố mẹ lo lắng không biết con mình nhỏ hơn hay to hơn các bạn cùng lứa tuổi. Dưới đây là bảng chiều cao và cân nặng trung bình, căn cứ theo biểu đồ phát triển của trẻ từ biên độ 25% đến 75%, có nghĩa là 50% số trẻ trong độ tuổi sẽ có chiều cao và cân nặng nằm trong khoảng này. ¼ số trẻ sẽ … Read More →

I am responsive!